F. Seznam vyšetření poskytovaných laboratoří

F-1 Abecední seznam vyšetření - biochemie

 

Alaninaminotransferáza

Albumin v séru

Alfa-amyláza v séru

Alfa-amyláza v moči

Antistreptolyzin O

Aspartataminotransferáza

Bilirubin

Bilirubin konjugovaný

C-reaktivní protein

C3 komplement

C4 komplement

Celková bílkovina - odpad

Celková bílkovina v séru

CK - MB mass

Crosslaps

Digoxin

Draslík v séru

Draslík - odpad

ELFO - podíl z celkových proteinů séra

Ferritin

Fosfatáza alkalická

Fosfor - odpad

Fosfor v séru

Gama-glutamyltransferáza

Glukóza

Glykovaný hemoglobin A1c

HDL Cholesterol

Hořčík - odpad

Hořčík v séru

Chemické a morfologické hodnocení moče

Chloridy - odpad

Chloridy v séru

Cholesterol

Cholinesteráza

Choriogonadotropin (hCG)

Imunoglobulin A

Imunoglobulin E

Imunoglobulin G

Imunoglobulin M

Index albumin/kreatinin v moči

Interleukin 6

Kreatinin - odpad

Kreatinin v séru

Kreatinkináza

Kreatinkináza - izoenzym MB mass

Kyselina močová - odpad

Kyselina močová v séru

Laktát (kyselina mléčná)

Laktátdehydrogenáza

LDL Cholesterol - výpočet

Mikroalbuminurie - odpad

Močovina - odpad

Myoglobin

NT-proBNP

Osmolalita

Osmolalita v moči

Osteokalcin

Parathormon

Prokalcitonin

Prostatický specifický antigen

Protein S-100B

Protilátky proti mikrosomálnímu antigenu

Protilátky proti thyreoglobulinu

Revmatoidní faktor

Saturace transferinu - výpočet

Sodík - odpad

Sodík v séru

Teofylin

Thyreoidální stimulační hormon

Thyroxin T4 - celkový

Thyroxin volný (FT4)

Transferin

Triacylglyceroly

Trijodthyronin - celkový

Troponin T hs

Urea v séru

Vápník - odpad

Vápník ionizovaný - měřený

Vápník v séru

Vazebná kapacita železa

Vyšetření acidobazické rovnováhy (ABR)

Železo

 

F-2 Abecední seznam vyšetření - hematologie a koagulace

 

Anti Xa aktivita

Antitrombin

APTT - poměr

D-dimery

Diferenciální rozpočet leukocytů z analyzátoru

Fibrinogen

Quickův test - INR

Krevní obraz - základní

Trombinový čas

Trombocyty

 

F-3 Abecední seznam výpočtů

 

Albumin/Celková bílkovina - index

Albumin-globulinový kvocient

Clearance bezsolutové vody

Clearance draslíku

Clearance elektrolytová

Clearance fosforu

Clearance kyseliny močové

Clearance osmolality

Clearance sodíku

Clearance urey

Clearance vápníku

Filtrace měřená

Frakční exkrece draslíku

Frakční exkrece fosforu

Frakční exkrece kyseliny močové

Frakční exkrece osmolality

Frakční exkrece sodíku

Frakční exkrece urey

Frakční exkrece vápníku

Frakční exkrece vody

Glomerulární filtrace odhadnutá (MDRD)

Index albumin/kreatinin v moči

Saturace transferinu

Vápník ionizovaný

 

F-4 Funkční testy

 

OGTT - návod je k dispozici zde

 

F-5 Infekční sérologie

 

Anti HAV celkové

Anti HAV IgM

HBsAg

Anti HBs

Anti HBc IgM

Anti HBc

HBeAg

Anti HBe

Stanovení HIV Ag, anti HIV 1,2

 

 

F-6 Imunohematologická vyšetření

 

Krevní skupina v systému AB0 + Rh(D) faktor

Přímý antiglobulinový test

Screening protilátek (nepřímý antiglobulinový test, enzymatický test)

Zkouška kompatibility

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL