E-10 Vydávání potřeb laboratoří

Lůžková oddělení a ambulance MN Rakovník s.r.o. si vyzvedávají na příjmu vzorků v laboratoři požadavkové listy a ostatní spotřební materiál včetně náběrových zkumavek objednávají v příslušném skladu nemocnice na základě elektronických objednávek.

 

Pro oddělení, kde jsou instalovány přístroje pracující v režimu POCT, objednává biochemický úsek reagencie a spotřební materiál pro tyto analyzátory. Po telefonické domluvě transportuje požadovaný materiál pověřený pracovník objednávajícího oddělení. Inventura je písemně vedena ve skladových kartách na biochemickém úseku.

 

Speciální odběrové nádobky pro specifické stanovení hemoglobinu ve stolici (FOB) jsou k dispozici pro všechna oddělení MN Rakovník s.r.o. i pro pacienty okolních ambulancí na příjmu vzorků v laboratoři.

 

Lékařům ambulancí mimo nemocnici jsou vydávány odběrové nádobky a žádanky na vyžádání a doručovány svozovou službou MN Rakovník s.r.o.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL