E-8 Konzultační činnost laboratoře

Laboratoř poskytuje informace k jednotlivým vyšetřením, informace, týkající se interpretace a hodnocení výsledků a informace o materiálním a technickém zabezpečení analýz.

 

Pokud je to vhodné, jsou veškeré informace, potřebné ke správné interpretaci výsledku z hlediska laboratoře dostupné na výsledkovém listu, a to ve formě vyhodnocení překročení referenčních mezí, textových komentářů, případně dalších poznámek.

 

Telefonické konzultace s odpovědnými pracovníky jednotlivých úseků jsou dostupné denně v pracovní době, viz tabulka v oddíle LP B-02 Základní informace o laboratoři.

 

V případě nutnosti imunohematologické konzultace v době nepřítomnosti lékaře krevní banky poskytne laborantka krevní banky kontakt na mobilní telefon kvalifikované osoby.

 

V případě nutnosti biochemické či imunohematologické konzultace v době nepřítomnosti lékařů těchto úseků, poskytne laborantka kontakt na mobilní telefon kvalifikované osoby.

 

Vedoucí laboratoře

Antonín Havel

313 525 425

havel@nemorako.cz

Lékař klinické biochemie

MUDr. Hana Králová

313 525 425

hkralova@privamed.cz

Lékař krevní banky

MUDr. Eva Langrová

313 525 428

langrova@nemorako.cz

Analytik

Ing. Petr Branšovský

313 525 492

petr.bransovsky@nemorako.cz

Vedoucí laborantka

Jaroslava Broumová

313 525 375

broumova@nemorako.cz

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL