E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Laboratoř eviduje čas přijetí, čas vydání a čas tisku výsledků prostřednictvím LIS. Všechny tyto údaje jsou dostupné na výsledkovém listu laboratoře.

 

Laboratoř pravidelně sleduje a hodnotí interval od dodání vzorku až po jeho vydání a tisk. Pokud by z nějakého důvodu (porucha analyzátoru, pravidelná údržba zařízení apod.) mohlo dojít k prodloužení tohoto intervalu, je vždy informováno požadující oddělení/lékař.

 

Popis nabízených služeb je uveden v kap. B-07 Popis nabízených služeb

 

Podrobný popis časů odezvy (TAT) je uveden v kapitole F-01 Abecední seznamy vyšetření této příručky.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL