E-6 Změny výsledků a nálezů

Oprava výsledkového listu

 

V případě, že výsledek laboratorního vyšetření byl nesprávně odeslán na klinické pracoviště, musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí laboratoře nebo vedoucí úseku a okamžitě po zjištění rovněž klinické pracoviště, které vyšetření požadovalo.

 

Vedoucí laboratoře nebo vedoucí úseku provede v LIS opravu výsledku. Revidované výsledky jsou v databázi výsledků zřetelně označeny znakem R. Označení R je u každého změněného výsledku rovněž na vytištěném výsledkovém listu. Původní hodnoty jsou uchovány v LIS spolu s dohledatelnou historií změn včetně času a autora změny.

 

Výsledky, které byly v elektronické formě přeneseny do NIS, je možno zrušit prostřednictvím nabídky Storno v databázi výsledků. Všechny změněné výsledky jsou v databázi NIS zobrazovány podtrženým fontem, historie změn je automaticky dostupná v komentáři k výsledku.

 

Oprava identifikace pacienta

 

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů (např. vdaná žena, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu apod.).

 

Do opravy identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, oprava interpunkce, překlep apod.

 

Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo  v rámci oprav databáze.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL