E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části kapitole C-04 Ústní požadavky na vyšetření této LP.

 

Materiál, který je z předchozího odběru uchován v laboratoři, je možno použít k vyšetření jen po určitou dobu, danou požadavky na stabilitu konkrétního analytu.

 

Informaci o tom, zda je možno dodatečnou analýzu provést, naleznete v dokumentu Preanalytické podmínky testů.

 

U vyšetření označených „NE“ nelze dodatečnou analýzu provést z důvodu nedostatečné stability analytu.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL