E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

Laboratorní výsledky se vydávají v papírové nebo elektronické podobě.

 

Výsledky odeslané v elektronické podobě jsou následovány výsledkem tištěným, pokud není s ordinujícím lékařem (oddělením) dohodnuto jinak.

 

Výsledky v tištěné formě se vydávají jako denní nález, kumulativní nálezy nejsou běžně vydávány. V indikovaných případech mohou být nálezy vydávány po metodách pro celé oddělení najednou (patrový nález).

 

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

 

·         identifikaci laboratoře, která výsledek vydala, telefonický kontakt

·         jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)

·         údaje o diagnóze a zdravotní pojišťovně pacienta

·         název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt

·         datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

·         datum a čas tisku nálezu

·         název vyšetřovaného systému (funkční skupiny)

·         nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

·         výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné

·         biologické referenční intervaly

·         v případě potřeby textové interpretace výsledků

·         jiné poznámky (označení vzorku v LIS, poznámky ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

·         identifikaci osoby, zodpovědné za validaci nálezu

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

 

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS po jednotlivých pacientech včetně historie jejich výsledků a případných revizí. Přehled výsledků za každý den je uchováván ve formě hlavní knihy, typicky v elektronické formě a po dobu 5 let archivován.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL