E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazně patologické výsledky telefonuje pracovník, který uvolňuje výsledek ve stupni kontroly KL.

 

Další výsledky jsou hlášeny podle uvážení pracovníka provádějícího lékařskou kontrolu.

 

Telefonují se výsledky podle následujících tabulek bez ohledu na to, zda bylo vyšetření požadováno STATIM. Platí pro výsledky, které se vyskytují u hospitalizovaných pacientů poprvé, překročení kritických hodnot se nebude hlásit u pacientů, kde je překročení hodnot trvalého charakteru a opakuje se. Při ambulantním vyšetření se výrazně patologické výsledky hlásí vždy.

 

Záznam o nahlášení výsledku se zapisuje do LIS OpenLIMS Stapro v žádance pomocí nabídky „Nahlášení výsledků“ – čas ohlášení, oddělení a autor poznámky jsou zaznamenány automaticky. Do textu je nutno zapsat jméno, komu byl patologický výsledek ohlášen. 

 

Vždy je ověřeno, zda příjemce hlášení porozuměl sděleným výsledkům (opakováním nahlášené zprávy).

 

Biochemická vyšetření 

 

 

Vyšetření

DospĚlí

Děti do 10 let

 

Jednotka

pod

nad

pod

nad

Na

120

155

130

150

mmol/l

K

2,5

6,5

3,0

6,0 (novor. 7,5)

mmol/l

Ca

1,5

3,5

1,8

2,9

mmol/l

Mg

0,5

 

0,6

 

mmol/l

P

0,5

4,0

 

 

mmol/l

urea

 

40,0

 

20

mmol/l

kreatinin

 

700 nehlásit pacienty z chron. HD programu

 

400

µmol/l

glukóza

2,0

25,0

3,0

15,0 (nový nález)

25,0 (diabetici)

mmol/l

 

glukóza profil

4,0

18,0

platí pro pacienty interního oddělení

 

bilirubin

 

300

 

100 (novor. 350)

µmol/l

ALT

 

30,0

 

10,0

µkat/l

AMS v séru, plazmě

 

10,0

 

10,0

µkat/l

 

AMS v moči

 

50,0

 

50,0

µkat/l

kreatinkináza

 

20,0

 

10,0

µkat/l

troponin T

 

200

 

 

ng/l

myoglobin

 

500

 

 

µg/l

NT-proBNP

 

2000

 

 

ng/l

digoxin

 

3,0

 

3,0

nmol/l

teofylin

 

150

 

110

µmol/l

T4 volný

5

30

8

30

pmol/l

TSH

 

60

 

60

mU/l

pH

7,0

7,6

7,25

7,50

 

osmolalita séra

250

320

250

320

mmol/kg

CRP

 

300

 

150

mg/l

albumin

15

 

15

 

g/l

celková bílkovina

35

100

35

90

g/l

 

 

Hematologická vyšetření

 

 

Vyšetření

Dospělí

Děti do 10 let

 

Jednotka

pod

nad

pod

nad

Hemoglobin

Leukocyty

Trombocyty

80

2

50

 

30

600

80

2

50

 

25

600

g/l

109/l

109/l

APTT

nedošlo ke koagulaci, u ambulantů ratio nad 2,0

Protrombinový čas (Quick)

INR > 5

Trombinový čas

nedošlo ke koagulaci

D-Dimery

> 5 mg/l

AT

<  30 %

Fibrinogen

< 1 g/l

Schválil odborný garant: MUDr. Hana Králová

 

Krevní banka

 

Hlásí se pozitivita screeningu protilátek a pozitivita zkoušky kompatibility, pozitivita přímého antiglobulinového testu u potransfuzní reakce a u novorozence.

Dále pak neshoda aktuálních imunohematologických testů s předchozími testy pacienta.

 

Schválil odborný garant: MUDr. Eva Langrová

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL