D-04 Smluvní laboratoře

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve smluvních laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře a správnost preanalytického postupu a zajistí přípravu vzorku (centrifugaci) včetně jeho uskladnění do okamžiku pravidelného svozu materiálu. Pokud požadavek pro smluvní laboratoř obsahuje i požadavky pro OKL, pracovník tuto žádanku zkopíruje pro smluvní laboratoř. Materiál bude odeslán pravidelným svozem do smluvní laboratoře.

Laboratoř má evidenci odeslaných žádanek dostupnou v LIS. Výsledky ze smluvních laboratoří odchází přímo klinickým žadatelům, přes zabezpečené webové rozhraní přímo žadatelům, nebo v papírové formě, přes příjem laboratoře, kde pracovníci laboratoře roztřídí výsledky ze smluvních laboratoří a odešlou je svozem nebo poštou.

 

Seznam smluvních laboratoří:

Smluvní laboratoře

Vyšetření

Kontaktní osoba

Pracoviště

Adresa

Kontakt

Odezva

Viz žádanka spolupracující

laboratoře

Ing. Mgr. David Hepnar, MBA
Vedoucí laboratoře, manažer jakosti

Karlovy Vary
Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.

Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.
Diagnostické centrum
Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary

353 114 121
602 767 618

david.hepnar@sanglab.cz

Dle typu vyšetření

Viz žádanka spolupracující laboratoře

Ing. Zdeněk Jeřábek

Přednosta Oddělení klinických laboratoří

Městská nemocnice Plzeň, Privamed a.s.

Kotíkovská 17

323 00 Plzeň

377 182 338

zjerabek@privamed.cz

Dle typu vyšetření

Viz žádanka spolupracující laboratoře

MUDr. Simona Bláhová

Primář Oddělení klinické mikrobiologie

 

 

Městská nemocnice Plzeň, Privamed a.s.

Kotíkovská 17

323 00 Plzeň

tel. 377182345 

sblahova@privamed.cz

Dle typu vyšetření

 

Odkazy na laboratorní příručky smluvních laboratoří:

 

Sang Lab (Karlovy Vary): http://labin.cz/laboratore/

 

Plzeň (biochemie): http://www.privamed.cz/laborator

 

Plzeň (mikrobiologie): http://www.privamed.cz/data/userfiles/file/OKM/LP%20OKM%202017.pdf

 

Seznam smluvních laboratoří Úseku biochemie:

Smluvní Laboratoř

Původce infekce

Kontaktní osoba

Pracoviště

Adresa

Telefon

Odezva

HIV 1, 2

Viry hepatitidy

RNDr. Vratislav

Němeček,CSc.

NRL pro

hepatitidy, pro HIV

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42

267682398

7 dnů

 

Smluvní laboratoř Úseku krevní banka:

Smluvní Laboratoř

Vyšetření

Kontaktní osoba

Pracoviště

Adresa

Telefon

Odezva

Průkaz pozitivity protilátek

MUDr. Martin Písačka

 

NRL pro imunohematologii

 

ÚHKT

U Nemocnice 2094/1
Praha 2
128 20

221 977 205

Martin.Pisacka@uhkt.cz

7 dnů

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL