C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

 

 

 

 

 

 

Pracovníci OKL používají osobní ochranné pomůcky při práci s biologickým materiálem. Pokud jsou u vzorku informace o vysoké infekčnosti (HIV apod.), zajistí pracovník zvláštní průchod tohoto vzorku laboratoří.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL