C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Materiál na STATIM vyšetření je nutno transportovat do laboratoře IHNED po odběru.

 

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru.

 

Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

 

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKL.

 

Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit, aby vzorky byly uchovány před transportem vzorků v ordinaci v podmínkách zamezujících znehodnocení vzorku chladem nebo horkem.

 

Při příjmu biologického materiálu z nemocnice i jednotlivých externích zařízení se provádí kontrola na dodržení požadavků na odběr primárních vzorků a na časové limity pro stabilitu analytů.

 

Podrobné informace ke každému analytu v dokumentech kap. F-01 Abecední seznamy vyšetření, další informace o dopravě vzorků v dokumentech LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 

ß Zpět na obsah LP OKL