C-09 Množství vzorku

Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů)

1 vakuová zkumavka

Speciální analyty (imunostanovení - hormony)

1 vakuová zkumavka

Imunohematologické vyšetření

1 vakuová zkumavka

Krevní plyny (arteriální či venózní krev)

kapilára 140 µl nesrážlivé krve

Hematologie

1 až 3 ml K3EDTA krve

Hemokoagulace rutinní

1 vakuová zkumavka citrátové krve – nutné dodržení poměru krve a citrátu

Trombofilní markery (SangLab)

2 vakuové zkumavky citrátové krve – nutné dodržení poměru krve a citrátu

Sedimentace

2 až 3 ml krve

Sérologická vyšetření

5 až 8 ml krve

Moč (chemické a morfologické vyšetření)

10 ml moče (u malých dětí 5 ml)

 

Množství krve v tabulce je orientační, je možné použít i menší množství krve, ale bez záruky, že budou provedena všechna požadovaná vyšetření.

Přesná množství materiálu na jednotlivá vyšetření viz kapitola F-01 Abecední seznamy vyšetření.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL