C-08 Odběr vzorku - biochemie, hematologie, imunohematologie a sérologie

Odběr vzorku na biochemická, hematologická, imunohematologická a sérologická vyšetření


Každý odběr krve je potenciálně rizikový a nepříjemný pro nemocného. Opakované odběry způsobují i větší ztráty krve. Proto je vždy před odběrem nutno zvážit indikaci vyšetření. Vhodné je soustředit všechna indikovaná vyšetření do jediného odběru, především s ohledem na pacienta. Odběr ordinuje vždy lékař. Pouze ve výjimečných případech (život ohrožující stavy) provádí odběr krve sestra na ústní pokyn lékaře a ten dodatečně dopíše tuto ordinaci do dokumentace pacienta. Krev odebírá lékař, zdravotní sestra nebo proškolený zdravotní laborant.


Druhy odběrů:


Venózní, kapilární, arteriální (arteriální krev odebírá vždy lékař)


Pořadí odběrů venózní krve:


1. krevní kultivace – mikrobiologické vyšetření (hemokultura)
2. hemokoagulační vyšetření – citrát
3. FW (sedimentace)

4. biochemické a imunohematologické vyšetření:

bez přísad

zkumavky s gelem

plazma (lithium heparin)

5. hematologické vyšetření (krevní obraz) – EDTA
6. zkumavky s NaF (glukóza)

 

Pokyny k jednotlivým odběrům:

 

Odběr žilní krve - vakuový systém

 

Anaerobní odběr krve z arterie

 

Odběr moče na biochemické vyšetření

 

Pokyny pro používaný odběrový systém viz kap. C-05 Používaný odběrový systém

 

 

Kapitola F-01 Abecední seznamy vyšetření - popisy laboratorních položek s údaji o používaných odběrových nádobkách včetně přídavků

 

Oddíl G – Pokyny pro oddělení a pacienty.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL