C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Ověření totožnosti pacienta by mělo proběhnout ještě před odběrem, aby se zabránilo případné záměně. Možnosti ověření totožnosti jsou např. na lůžkovém oddělení pomocí identifikačních náramků, dotazem na jméno, předložením dokladu totožnosti. Odběrové nádobky by měly být označeny jménem a příjmením pacienta a rodným číslem (číslem pojištěnce) ještě před samotným odběrem.

 

Pracovník příjmu zkontroluje žádanku a dodaný materiál jestli splňuje všechny podmínky (viz LP kap. D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku a poté přiřadí žádance i materiálu shodné laboratorní číslo, pod kterým zadá identifikační údaje pacienta do laboratorního informačního systému. K zadané žádance je vytištěn identifikační štítek. Tento štítek je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem (štítek obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, označení analyzátoru nebo pracoviště, případně typ materiálu). Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je ihned po zadání požadavků tištěn příslušný počet čárových kódů k jednomu laboratornímu číslu, pro jednoho pacienta je připraven příslušný počet potřebných zkumavek. 

Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu.

 

Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce C-02 Požadavkové listy (žádanky).

 

Odkaz na řešení kolizí v odstavci D-03 Postupy při nesprávné identifikaci.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL