C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

Přípravou pacienta k odběru začíná preanalytická fáze laboratorního vyšetření, a je nutné, aby byl odběr proveden podle pravidel, tak aby co nejméně negativně ovlivnil výsledek laboratorního vyšetření.

 

Základní pokyny pro pacienty

 

 Odběr nalačno

Pacient by měl být seznámen s přípravou na odběr krve (viz Všeobecné pokyny před odběrem krve).

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. 

Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit.

Ranní moč

Pacient musí být poučen s postupem při odběru vzorku moče (viz Všeobecné pokyny pro odběr vzorku moče).

Střední proud moče po omytí zevního genitálu.

Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem.

 Sběr moče

Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče (viz Pokyny pro sběr moče). Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).

Pro sběr moče před speciálními analýzami je nutný dietní režim - viz stanovení kyseliny vanilmandlové – podrobnější informace v dokumentu LP D-05 Spolupracující laboratoře - přehled.

Stolice na okultní krvácení

Pro odběr stolice na OK (metoda FOB) se používají speciální odběrové nádobky s pufrem. Přesný návod k provedení odběru je k dispozici v písemné formě v laboratoři.

 

Pokyny pro oddělení:

 

Odběr kapilární krve

Odběr žilní krve - vakuový systém

Odběr moče na biochemické vyšetření

 

Pokyny pro pacienty:

 

Jednorázový odběr vzorku moče - muži

Jednorázový odběr vzorku moče - ženy

Návod: Sběr moče (pacient)

Návod: Hamburger - dětský věk

Návod: Hamburger - dospělý pacient

Návod: Mikroalbuminurie (pacient)

Návod: QuikRead (pacient)

Návod: oGTT (glukózový toleranční test) - pacient

 

Další požadavky na přípravu pacienta před odběrem (pokud jsou vyžadovány) jsou uvedeny v kap.   F-01 Abecední seznamy vyšetření.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL