C-05 Používaný odběrový systém - biochemie a krevní banka

Typ odběru

Typ odběrového materiálu

Příklad použití

Odběr srážlivé žilní krve

BD Vacutainer - žlutý uzávěr, 5 ml nebo 3,5 ml

Běžná biochemická vyšetření

Odběr srážlivé žilní krve

BD Vacutainer - červený uzávěr, 4 ml

krevní skupina, zkouška kompatibility, screening, identifikace a titrace protilátek, přímý a nepřímý antiglobulinový test

Odběr nesrážlivé žilní krve (EDTA)

BD Vacutainer - fialový uzávěr, 2 ml a 3 ml

Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence, vyšetření hrudního a kloubního punktátu, glykovaný hemoglobin

Odběr nesrážlivé žilní krve (citrát 1 : 9 )

BD Vacutainer - modrý uzávěr, 2,7 ml, 1,8 ml

PT (Quickův test), fibrinogen, APTT, TT (trombinový čas), AT III (antitrombin III), D-dimery

Odběr nesrážlivé žilní krve (EDTA, fluorid sodný)

BD Vacutainer – šedý uzávěr, 2 ml

Glykémie

Odběr nesrážlivé krve pro získání plazmy (heparin)

BD Vacutainer – zelený uzávěr, 5 ml

Biochemické vyšetření u dialyzovaných a heparinizovaných nemocných, urgentní vyšetření

Odběr nesrážlivé kapilární krve (heparin)

Kapilára s heparinem lithným

Acidobazická rovnováha, Oxymetrie

Odběr srážlivé kapilární krve

Mikrozkumavka typu Eppendorf (bílý uzávěr - kapilára 200 ul)

Běžná biochemická vyšetření

Odběr nesrážlivé kapilární krve (EDTA)

Mikrozkumavka Eppendorf s EDTA (červený uzávěr - kapilára 200 ul)

Krevní obraz, glykovaný hemoglobin

Odběr nesrážlivé kapilární krve (EDTA, NaF)

Mikrozkumavka Eppendorf s EDTA a fluoridem sodným (žlutý uzávěr - kapilára 200 ul)

Glykémie

Odběr moče na základní vyšetření

Kalibrovaná plastová zkumavka (žlutý uzávěr), 10 ml

Vyšetření močového sedimentu

Sběr moče

Plastová sběrná láhev, bez konzervace

Běžná biochemická analýza moče

Odběr srážlivé žilní krve

BD Vacutainer - žlutý uzávěr, 5 ml nebo 8 ml

Sérologická vyšetření

Odběr stolice

Speciální odběrová zkumavka

Okultní krvácení

Upozornění - zkumavky s heparinem lithným

 

Odběr do zkumavky s heparinem lithným nelze použít pro vyšetření Anti - HBs, HBeAg, Anti - Hbe, Anti - HBc, Anti - HAV

 

Odkazy na další kapitoly laboratorní příručky:

 

Kapitola C-08 Odběr vzorku

 

Kapitola F-01 Abecední seznamy vyšetření popisy laboratorních položek s údaji o používaných odběrových nádobkách, včetně přídavků.

 

Oddíl G - pokyny pro oddělení a pacienty

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL