C-04 Ústní požadavky na vyšetření

Ve výjimečných situacích je možno požadavky na vyšetření změnit nebo doplnit lékařem ústně, nebo telefonicky.

 

Pro rutinní vyšetření pracovník laboratoře vyžádá na požadujícím oddělení novou žádanku s doobjednaným vyšetřením, poté bude požadavek zadán do LIS, vyšetření bude provedeno a výsledky budou vydány s informací o telefonickém doobjednání na výsledkovém listu spolu s časovým údajem o době odběru původního vzorku.

 

Dodatečná vyšetření požadovaná urgentně budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání.

 

Požadavek na doordinovaná vyšetření je třeba na žádance vyznačit textem „prosíme dodělat“ v poli POZNÁMKA (na žádance vpravo dole).

 

Laboratoř uchovává vzorky biologického materiálu ve většině případů 3 dny při +2 až +8 °C pro dodatečné analýzy. Vzorky moče se neuchovávají. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř vyšetření neprovede, je nutný odběr nového vzorku.

 

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. Stabilita pro jednotlivé analyty je uvedena v kapitole LP F – Seznam vyšetření nebo v přehledné tabulce Preanalytické podmínky testů.

 

Pokud není možné provést dodatečné vyšetření z důvodu stability vzorku, laboratoř informuje žadatele o nutnosti provedení nového odběru.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL