C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

Pro požadování urgentních vyšetření se používá stejný formulář, jako na běžná rutinní vyšetření. Je třeba vyznačit požadavek STATIM v příslušné čtecí zóně na žádance.

 

Urgentní vyšetření lze požadovat 24 hodin denně, je však třeba respektovat indikace, u kterých je požadování těchto vyšetření přípustné:

 

U hospitalizovaných nemocných:

 

 

V ambulantní složce:

 

 

Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací na Centrální příjem laboratoře neprodleně po odběru. Materiál a žádanky v režimu STATIM je nutné předat odděleně od ostatních vzorků do rukou pracovníka příjmu, a na žádanku doplnit čas předání a identifikaci předávající osoby.

 

Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník laboratoře neprodleně provede analýzu. U některých vyšetření je nutno zohlednit časovou náročnost přípravy vzorku před samotnou analýzou. Výsledky urgentních vyšetření jsou distribuovány v elektronické formě ihned po lékařské kontrole (v pohotovostním režimu jsou vydávány předběžné výsledky, lékařská kontrola je provedena následující pracovní den). V případě požadavku na telefonické hlášení výsledků, je nutné na žádance vyplnit telefonní číslo do příslušné kolonky.

 

Požadavek STATIM na křížovou zkoušku má vždy přednost!!!

 

Všechny vzorky doručené v době a pohotovostní služby  jsou vzhledem k pohotovostnímu režimu laboratoře automaticky považovány za STATIM.

 

Rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu LP B-07 Popis nabízených služeb.

 

Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření STATIM nesmí zneužívat.

 

 

 

 ß Zpět na obsah LP OKL