C-02 Požadavkové listy (žádanky)

Typy žádanek používaných na našem oddělení:

 

 

Pozn. Náhled žádanky je pouze ilustrační, neslouží k tisku. Požadavkové formuláře poskytujeme (jsou k výdeji) u nás v laboratoři.

 

Pokyny pro použití formuláře:

 

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

 

 

Pozn.: u neznámých osob je nutné uvést veškeré dostupné údaje, u samoplátců není nutný údaj o diagnóze a pojišťovně

 

Pro případné další údaje slouží výhradně pole POZNÁMKA v pravém dolním rohu formuláře.

 

V případě podezření na závažné infekční onemocnění je nutno doplnit údaje o adrese místa pobytu vyšetřované osoby, pro tento údaj použijte rovněž pole POZNÁMKA.

 

Identifikace novorozence

 

Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky. Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, obdrží laboratoř náhradní rodné číslo, vytvořené v NIS. Pod tímto číslem budou dostupné laboratorní nálezy v NIS. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod náhradním rodným číslem navázány na platné rodné číslo.

 

Kromě výše uvedených formulářů se připouští použití následující dokumentace:

 

Formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP. Je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním.

 

Upozornění k požadování vyšetření:

 

·          laboratoř nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo  jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance.

·          laboratoř nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně – tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře - nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let.

·          laboratoř nesmí přijmout žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie).

 

Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku

 

Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL