C-01 Základní informace 

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz LP F-01 Abecední seznamy vyšetření.

 

Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz oddíl G - Pokyny pro oddělení a pacienty..

 

Vyplnění požadavkového listu viz LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku.

 

Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz LP C-05 Používaný odběrový systém.

 

Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz LP C-09 Množství vzorku.

 

Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření.

 

Odkazy na další dokumenty kapitoly C laboratorní příručky:

 

C-02 Požadavkové listy (žádanky)

C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

C-04 Ústní požadavky na vyšetření

C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

C-08 Odběr vzorku

C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

C-11 Základní informace k bezpečnosti

C-12 Informace k dopravě vzorků

 

ß Zpět na obsah LP OKL