B-06 Spektrum nabízených služeb

Oddělení klinických laboratoří Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o. poskytuje:

 

 


Podrobný seznam prováděných vyšetření viz kapitola F-01 Abecední seznamy vyšetření této LP. Laboratoř provádí vyšetření uvedená v žádance OKL.

 

Vyšetření, která laboratoře OKL neprovádějí, zajišťuje ve spolupráci se smluvními laboratořemi SangLab Karlovy Vary a Privamed a.s. Plzeň, viz kapitola D-04 Smluvní laboratoř této LP.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL