B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Oddělení klinických laboratoří zajišťuje nepřetržitý provoz s definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření v oboru klinická biochemie a provádí sdílené výkony z oboru hematologie. Součástí oddělení je krevní banka, která zajišťuje nákup, skladování a distribuci transfuzních přípravků a imunohematologická vyšetření.

 

Uspořádání OKL:

 

 

Pracovní režim laboratoře:

 

06:00 – 07:30

Příjem a zpracování biologického materiálu  (rutinní provoz - laboratoř pracuje podle pořadí dodání vzorků)

06:00 – 12:00

Odběry ambulantních pacientů – odběrová místnost

08:00 – 08:15

Příjem a zpracování biologického materiálu z ranního svozu

06:00 – 14:00

Průběžná kompletace, tisk a vydávání výsledků - nemocnice

06:00 – 14:00

Průběžný příjem a zpracování biologického materiálu z ambulantních složek nemocnice, vydávání odběrových potřeb.

10:00 – 11:00

Příjem a zpracování biologického materiálu ze svozů

11:30 – 14:00

Průběžná kompletace, tisk a vydávání výsledků – svozy

Do 11:00

Předávání požadavků a biologických materiálů pro převoz do laboratoří PRIVAMED, a.s.

Do 12:00

Předávání požadavků a biologických materiálů pro převoz do laboratoře SangLab s.r.o.

Průběžně 24 hodin denně

Příjem a zpracování materiálu, vydávání výsledků pro vyšetření statim během pohotovostní služby.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL