B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

Oddělení klinických laboratoří je evidováno v registru klinických laboratoří pro odbornosti 801 a 222, splnilo technické a personální požadavky potřebné pro vstup do tohoto registru a získalo příslušné osvědčení.

 

Oddělení klinických laboratoří je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I pro odbornosti 801 - Pracoviště klinické biochemie, 802 - Pracoviště lékařské mikrobiologie a 222 - Pracoviště transfuzní služby.

 

V prosinci 2013 OKL úspěšně absolvovalo Audit II NASKL ČLS JEP podle normy ISO/EN 15189 pro odbornosti 801, 802, 222.

 

V roce 2015 proběhl Dozorový audit A NASKL ČLS JEP podle normy ISO/EN 15189 pro odbornosti 801, 222.

 

Jednotlivá pracoviště se úspěšně účastní systémů EHK. Certifikáty nebo osvědčení o účasti v jednotlivých cyklech jsou k dispozici u vedoucího laboratoře, na vyžádání je možno poskytnout jejich kopie.

 

Úsek krevní banky splňuje dle kontroly SÚKL požadavky SVP (správné výrobní praxe) podle zákona č. 378/2007 Sb. a vyhlášky č. 143/2008 Sb.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL