B-03 Zaměření laboratoře

Oddělení klinických laboratoří je součástí komplementu Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o. 

 

Vedoucí oddělení OKL

Antonín Havel

tel.: 313 525 425, 602 324 438

email: havel@nemorako.cz

 

Vedoucí laborantka

Jaroslava Broumová

tel.: 313 525 375

email: broumova@nemorako.cz

 

Příjem OKL:

tel.: 313 525 452

Krevní banka:

tel.: 313 525 428                    

Provoz odběrové místnosti:

denně 6:00 – 14:00

 

Oddělení klinických laboratoří se skládá z úseku biochemie a úseku krevní banky. Na oddělení se provádí biochemická, hematologická a imunologická vyšetření vzorků biologického materiálu - provádí většinu základních a některá specializovaná biochemická vyšetření a dále jsou zajišťovány odběry biologického materiálu a konzultační služby. Zpracování vyšetření, která se na OKL neprovádí, je zprostředkováno ve spolupracujících smluvních laboratořích.

OKL spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, s praktickými lékaři a ambulantními specialisty v regionu.

Krevní banka zajišťuje skladování a distribuci transfuzních přípravků pro oddělení nemocnice, provádí imunohematologická a předtransfuzní vyšetření, vede evidenci dárců krve v regionu a zajišťuje odběry dárců krve ve spolupráci s HTO Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

 

Na oddělení klinických laboratoří je zajištěn nepřetržitý provoz, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

V roce 2013 získalo OKL osvědčení o akreditaci NASKL ČLS JEP.

 

·         bezbariérový přístup

·         vyšetření i pro samoplátce

·         odběry v odběrové místnosti bez objednání

·         transport biologického materiálu je zajištěn

·         výsledky vyšetření poskytujeme v tištěné formě, elektronicky (MISE, zabezpečená data) nebo telefonicky

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL