B-02 Základní informace o laboratoři

Oddělení klinických laboratoří (OKL) je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

 

OKL vzniklo v roce 2010 spojením stávajících oddělení OKB a Mikrobiologie. V červnu 2015 zaniklo oddělení mikrobiologie.

 

Zdravotní služby jsou poskytovány na základě „Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče“, kterou má zřizovatel uzavřenu se všemi zdravotními pojišťovnami. Laboratoř poskytuje služby jak ambulantním a lůžkovým oddělením Masarykovy nemocnice, tak i praktikům a ambulantním specialistům v regionu. Kromě toho může laboratoř provést i vyšetření za přímou úhradu pacientem.

 

Úkolem oddělení je provádění vyšetřování biologického materiálu a přeměna získaných výsledků na informace, které pomohou určit zdravotní stav pacienta, podílejí se na včasném zachycení objektivních známek nemoci, zhodnocení zdravotního stavu, stanovení diagnózy, určení prognózy, pozitivně ovlivňují proces léčby pacienta a posouzení jeho účinnosti. Jedná se o pracoviště s rizikem profesionální nákazy ve smyslu vyhlášky č. 195/2005 Sb.

Protože je v Masarykově nemocnici poskytována ambulantní i lůžková péče, má oddělení zajištěno nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, pohotovostních, rutinních a specializovaných vyšetření v níže uvedených odbornostech.

 

Organizační uspořádání oddělení:

 

 

Svoz biologického materiálu je zajištěn dopravní službou Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL