A - Úvod

A-01 Předmluva

 

B - Informace o laboratoři

B-01 Identifikace laboratoře a údaje

B-02 Základní informace o laboratoři

B-03 Zaměření laboratoře

B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

B-05 Organizace laboratoře, její členění

B-06 Spektrum nabízených služeb

B-07 Popis nabízených služeb

 

C - Manuál pro odběry primárních vzorků

C-01 Manuál pro odběry vzorků

C-02 Požadavkové listy (žádanky)

C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

C-04 Ústní požadavky na vyšetření

C-05 Používaný odběrový systém

C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku

C-08 Odběr vzorku

C-09 Množství vzorku

C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

C-11 Základní informace k bezpečnosti

C-12 Informace k dopravě vzorků

 

D - Preanalytické procesy v laboratoři

D-01 Příjem žádanek a vzorků

D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku

D-03 Postupy při nesprávné identifikaci

D-04 Smluvní laboratoř

 

E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

E-02 Informace o formách vydávání výsledků

E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

E-06 Změny výsledků a nálezů

E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsl

E-08 Konzultační činnost laboratoře

E-09 Způsob řešení stížností

E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 

F - Abecední seznamy vyšetření

F-01 Abecední seznamy vyšetření

F-02 Klinické indikace

 

G - Pokyny a instrukce

 

Odběr kapilární krve

Odběr žilní krve - vakuový systém

Odběr moče na biochemické vyšetření

Jednorázový odběr vzorku moče - muži

Jednorázový odběr vzorku moče - ženy

Návod: Sběr moče (pacient)

Návod: Hamburger - dětský věk

Návod: Hamburger - dospělý pacient

Návod: Mikroalbuminurie (pacient)

Návod: QuikRead (pacient)

Návod: oGTT (pacient)

 

H - Přílohy

Preanalytické podmínky testů

Vliv sérových indexů

Žádanka DIA

Žádanka o isosérologické vyšetření

Žádanka OKL

 

Zpět na hlavní nabídku