Biochemie.jpgPříjem 2.jpgOdběr.jpgDárci.jpg9112de3848_68800312_o2blood-tubes

 

I   Manuál pro odběry vzorků

 

 

blood-tubes

*    C-01 Manuál pro odběry vzorků

*    C-02 Požadavkové listy (žádanky)

*    C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

*    C-04 Ústní požadavky na vyšetření

*    C-05 Používaný odběrový systém

*    C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

*    C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku

*    C-08 Odběr vzorku

*    C-09 Množství vzorku

*    C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

*    C-11 Základní informace k bezpečnosti

*    C-12 Informace k dopravě vzorků

 

 

I   Preanalytické procesy v laboratoři

 

 

I   Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

 

 ← Zpět na hlavní stránku