QuikRead  - test na okultní krvácení ve stolici - návod pro pacienta

 

 

INFORMACE PRO PACIENTA

 

Vážená paní, vážený pane

 

1. Tímto testem může být prokázáno okultní, tedy oku neviditelné množství krve ve stolici.

 

2. Před odběrem vzorku stolice nemusí být držena žádná speciální dieta.

 

 

 

 

PROVEDENÍ TESTU:

 

1. Odeberte vzorek stolice do čisté nádobky nebo čistého odběrového papíru. Při odběru vzorku by nemělo dojít ke styku stolice s vodou v toaletě.

 

2. Odšroubujte víčko odběrové zkumavky, která obsahuje tyčinku k odběru vzorku. Dávejte pozor, abyste špičku zkumavky neohnuli nebo nezlomili.

 

3. Při odběru vzorku otáčejte tyčinkou připojenou k víčku odběrové zkumavky na 3 různých místech stolice. Pokud se na stolici nachází viditelná krev, vzorek neodebírejte. V takovém případě vzorek odeberte při další defekaci.

 

4. Po odběru vzorků vložte tyčinku zpět do odběrové zkumavky a víčko pevně zašroubujte.

 

5. Vzorek v odběrové lahvičce lze skladovat v chladničce (+2 až +8 °C) po dobu 7 dnů. Při pokojové teplotě (max 25 °C) je možné vzorek skladovat 3 dny. Lépe je ovšem vzorek skladovat v chladničce.

 

6. Na samostatný štítek napište své jméno a datum a štítek přilepte na zkumavku se vzorkem.

 

7. Po odběru zkumavku se vzorkem odevzdejte do laboratoře nebo lékaři.