Požadavky na odběr vzorků pro imunohematologické vyšetření

 

 

Test

Odebrané množství

Skladování před testováním

Čas

Teplota

KS v AB0 systému

3 ml

7 dní

2 -8 oC

Screening protilátek

3 ml

7 dní *)

2 -8 oC

Přímý antiglobulinový test

3 ml

7 dní

2 -8 oC

Zkouška kompatibility

3 ml

72 hodin

2 -8 oC

*) V případě testování vzorku pro účely předtransfuzního vyšetření se doba skladování zkracuje na 72 hodin

 

 

Upozornění:

 

Na žádance o imunohematologické vyšetření MUSÍ být uveden datum a čas odběru a identifikace odebírající osoby!

 

Doba odezvy:

Vyšetření

Statim

Rutina

Krevní skupina

1 hodina

V den přijetí vzorku

Přímý antiglobulinový test

1 hodina

V den přijetí vzorku

Screening protilátek

1 hodina

V den přijetí vzorku

Zkouška kompatibility

90 minut při negativitě testu

V den přijetí vzorku

Vyšetření v rámci prenatální poradny

-

Do 5 pracovních dnů

 

Uchování vzorků po vyšetření:

Krevní skupina: Vzorky pacienta jsou uchovávány v laboratoři 7 dní.

Zkouška kompatibility: Vzorky pacienta a segmenty vydaných transfuzních přípravků (TP) jsou po vyšetření uchovávány v laboratoři 7 dní pro potřebu vyšetření případné potransfuzní reakce.

                                        

Seznam kódů vykazovaných pojišťovnám za odbornost 222

 

22111                  vyšetření krevní skupiny AB0 RhD statim

22112                  vyšetření krevní skupiny AB0 RhD v sérii

22113                  vyšetření krevní skupiny AB0 RhD u novorozence

22117                  vyšetření kompatibility TP obsahujícího erytrocyty- v sérii, sloupcová                            aglutinace

22119                  vyšetření kompatibility TP obsahujícího erytrocyty- statim, sloupcová                            aglutinace

22133                  přímý antiglobulinový test

22212                  screening antierytrocytárních protilátek- statim, sloupcová aglutinace

22214                  screening antierytrocytárních protilátek- v sérii, sloupcová aglutinace

22221                  doplnění screeningu antierytrocytárních protilátak- statim, sloupcová                           aglutinace

22223                  doplnění screeningu antierytrocytárních protilátak- v sérii, sloupcová                            aglutinace

22351                  opis krevní skupiny

22355                  konzultace odborného transfuziologa - imunohematologa