Podíl z celkových proteinů séra-ELFO

 

 

Věk od - do

Referenční meze

Jednotky

Albumin

0 dní - 4 týdny

1 měsíc - 1 rok

1 rok - 15 let

15 let - 150 let

59,0

55,0

60,0

53,0

80,0

76,0

83,0

65,0

%

%

%

%

Alfa-1-globulin

0 dní - 150 let

2,0

4,0

%

Alfa-2-globulin

0 dní - 4 týdny

1 měsíc - 1 rok

1 rok - 15 let

15 let - 150 let

6,0

7,0

7,0

8,0

12,0

18,0

13,0

11,0

%

%

%

%

Beta1-globulin

0 – 150 let

6,0

9,0

%

Beta2-globulin

0 – 150 let

2,0

5,0

%

Gama-globulin

0 dní - 4 týdny

4 týdny - 1 rok

1 rok - 15 let

15 let - 150 let

8,0

5,0

9,0

10,0

15,0

9,0

15,0

17,5

%

%

%

%

 

M-komponenta (Monoklonální komponenta, paraprotein)   

Pokyny k odběru: Kvantifikace monoklonálního gradientu při elektroforéze sérových proteinů. Pro výpočet je potřebná znalost  koncentrace sérových proteinů. Tato kvantifikace má při interpretaci přednost před kvantitou příslušného imunoglobulinu.

 

M-komponenta - typizace imunofixací v séru, moči

Pokyny k odběru: Vyšetření se indikuje na základě elektroforetického obrazu sérových proteinů (přítomnost monoklonálního gradientu charakteru paraproteinu).

 

Doba odezvy:  do 7 pracovních dnů