Informace k metodě - vyšetření acidobazické rovnováhy (Astrup)

 

 Metoda

Věk

DRM

HRM

Jednotky

Hemoglobin

0 - 3 týdny

180

190

g/l

 

4 týdny - 1 rok

110

140

g/l

 

ženy: 1 rok - 150 let

120

160

g/l

 

muži: 1 rok - 150 let

140

180

g/l

Hematokrit

ženy: 0 - 150 let

0,36

0,46

1

 

muži: 0 - 150 let

0,38

0,52

1

pH

0 - 1 den

7,220

7,414

-

 

2 dny - 5 dní

7,300

7,420

-

 

6 dní - 1 rok

7,320

7,430

-

 

1 rok - 14 let

7,330

7,435

-

 

14 let - 150 let

7,360

7,440

-

pCO2

0 - 1 den

4,00

7,30

kPa

 

2 dny - 5 dní

4,40

6,00

kPa

 

6 dní - 1 rok

4,40

5,30

kPa

 

1 rok - 3 roky

4,40

5,50

kPa

 

3 roky - 14 let

4,40

5,65

kPa

 

14 let - 150 let

4,80

5,90

kPa

pO2

0 - 4 týdny

7,60

9,20

kPa

 

4 týdny - 1 rok

9,30

11,40

kPa

 

1 rok - 15 let

10,80

12,70

kPa

 

15 let - 150 let

9,90

14,40

kPa

HCO3 aktuální

0 - 4 dny

18,5

23,8

mmol/l

 

5 dní - 4 týdny

20,0

24,0

mmol/l

 

4 týdny - 1 rok

20,0

23,0

mmol/l

 

1 rok - 150 let

22,0

26,0

mmol/l

Aktuální base excess

0 - 1 den

-7,5

-0,5

mmol/l

 

2 dny - 5 dní

-3,4

2,3

mmol/l

 

6 dní - 3 roky

-3,4

2,3

mmol/l

 

3 roky - 4 roky

-3,0

2,5

mmol/l

 

4 roky - 150 let

-2,5

2,5

mmol/l

O2 saturace

0 - 150 let

90,0

100,0

%

Karboxyhemoglobin

0 - 150 let

3,0

6,0

%

Methemoglobin

0 - 150 let

0,0

1,0

%

Laktát

0 - 150 let

0,5

1,6

mmol/l

Vápník ionizovaný

0 - 6 týdnů

1,00

1,50

mmol/l

 

6 týdnů - 1 rok

0,95

1,50

mmol/l

 

1 rok - 15 let

1,22

1,37

mmol/l

 

15 let - 150 let

1,13

1,32

mmol/l

Poznámka: Odebírá se anaerobně do kapilár. Krev je nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích. Nabraná krev v kapiláře nesmí obsahovat  bublinky vzduchu.

 

Doba odezvy: Statim    do 30 minut od přijetí vzorku do laboratoře