Pokyn pro oddělení: odběr kapilární krve.

 

Potřeby:OSN-S OSN-E

Kapilára (pro odběr glykémie, pro odběr na vyšetření acidobazické rovnováhy), mikrozkumavka, štítky, sterilní lanceta nebo jehla, dezinfekční roztok podle Desinfekčního řádu, magnet, míchací drátky, zátky, buničinové čtverce.

 

Provedení:

Pokožku lehce otřete dezinfekčním  prostředkem. Při odběru kapilární krve na vyšetření pH a krevních plynů je nutno zbytky dezinfekčního činidla suchým buničinovým čtvercem. Před vpichem musí být pokožka suchá, jinak dojde k rozpadu krevních elementů. Kožní vpich se provádí zásadně celým hrotem sterilního kopíčka. Vpich musí být dostatečně hluboký, aby krev volně vytékala. Prvá kapka se setře sterilním tampónkem.

Odběr se provádí z boku bříška prstu, z plosky nohy (viz obrázek) nebo z ušního lalůčku. Nesmí se odebírat z patičky dětí, kde hrozí poranění patní kosti.

 

                           doporučená místa vpichu

 

 

 

 


 

 

                   nepíchat, hrozí poranění patní kosti

 

 Odběr kapilární krve na glykémii:

 

 

 

 

 


Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy:

 

Kapilární odběr je výhodnější tam, kde chceme posoudit acidobazickou situaci v tkáních.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje chyb:

- bublinky v kapiláře

- nadměrné mačkání prstu

- nedokonalé promíchání

- krev nedodána k vyšetření okamžitě

- odběr žilní krve (bez označení, že se o tuto krev výjimečně jedná)

- odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny

- nedokonalé odstranění dezinfekčního prostředku