Odběr moče

 

Jednorázový vzorek

 

Po správné přípravě pacienta se odebere střední proud první ranní moče. Pacient vymočí první porci mimo odběrovou nádobu a teprve další porci vymočí do odběrové nádoby. Optimální množství odebrané moči je přibližně 10 ml. Poslední proud moči vede také mimo odběrovou nádobu. Jako primární odběrovou nádobu je možno použít buď přímo plastovou kónickou zkumavku nebo jinou, čistě vymytou nádobu, ve které nesmí být zbytky desinfekčních činidel. Z této nádoby je pak odlit vzorek moči o objemu cca 10 ml do plastové kónické zkumavky.

Moč v uzavřené plastové kónické zkumavce se dopraví do laboratoře do jedné hodiny po vymočení.

 

Časovaný sběr

 

 

Sběrná nádoba s močí musí být po celou dobu sběru umístěna na suchém chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a dobře uzavřená.

Nemocným v bezvědomí nebo s poruchou mikce je nezbytné zavést močovou cévku.