Sběr moče - návod pro pacienta

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí v celodenním období. Spolu se žádankou na vyšetření Vám vydáme plastikové lahve, do kterých budete sbírat  veškerou moč za 24 hodin. Sběr moče probíhá od nedělního rána do pondělí.

 

Postupujte přesně podle následujících pokynů:

 

1.    Ráno v 06.00 hodin (neděle) se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE !) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve označené I. Po naplnění této lahve můžete pokračovat ve sběru moče do lahve označené II. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06.00 (pondělí), se do láhve vymočíte naposledy.

 

2.    Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2.0 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do zcela čisté nádoby, pokud možno z umělé hmoty. Nejnutnější léky užívejte  bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechte.

 

3.    Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.

 

4.    Žádanku a lahve s močí přineste v den ukončení sběru moče. Současně Vám odebereme krev na další vyšetření. Dostavte se proto kterékoli pondělí v měsíci nalačno mezi 07.00 - 08.30 do odběrové místnosti laboratoře Nemocnice v Rakovníku.

 

 

Váš termín: _________________

 

 

 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření

 

Děkujeme za spolupráci.