Vyšetření mikroalbuminurie (sběr za 8 hodin) - návod pro pacienta

 

 

Vážená paní, vážený pane!

 

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře a pro přesnější posouzení Vašeho zdravotního stavu provedeme vyšetření moče na mikroalbuminurii. Jedná se o speciální vyšetření, které zhodnotí stav ledvin. Řiďte se přesně následujícími pokyny.

 

1.    Moč sbírejte za 8 hodin v klidovém stavu, to je během nočního odpočinku.

 

2.    Ve 22:00 hodin před ulehnutím se naposledy vymočíte na toaletě MIMO sběrnou nádobu. Během nočního odpočinku sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby, která je k tomuto účelu určena.

 

3.    Sběrné období trvá přesně 8 hodin.

 

4.    V 06:00 hodin ráno se do této nádoby vymočíte naposledy.

 

5.    Nádobu po celou dobu uchovávejte na chladném místě.

 

6.    Pokud budete měřit objem moče sami, moč opatrně promíchejte několikerým obrácením uzavřené nádoby a objem moče změřte skleněným odměrným válcem s přesností +/- 5 ml. Potom odlijte vzorek do čisté sterilní zkumavky. Jestliže odměrný válec nemáte, doneste k vyšetření celý objem moče, přesné změření provede biochemická laboratoř. Dbejte na řádné uzavření nádoby a zajištění proti vylití uzávěrem!

 

7.    Zkumavku (sběrnou nádobu) označte štítkem, na který napište své jméno a příjmení, datum narození, celkové množství moče v mililitrech a dobu sběru v hodinách. Zkumavku (sběrnou nádobu) uzavřete čistou sterilní zátkou.

 

8.    Ke zkumavce (sběrné nádobě) připojte požadavkový list (průvodku, žádanku). Na ni také uveďte přesný objem moče v mililitrech a počet hodin sběru moče, pokud se liší od doporučených 8 hodin.

 

9.    Vzorek moči, případně celý objem moči odevzdejte dne ........ do ..... hodin buď ve Vaší diabetologické ambulanci nebo laboratoři.

 

 

 

Termín dodržte!

 

 

Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Poznámky

 

1.     Vyšetření ztrát albuminu močí (mikroalbuminurie) se má posuzovat z více než jednoho sběru moče.

 

2.       Pokud je požadován výsledek ve vztahu k močovému kreatininu, je nutné jeho vyšetření požadovat označením metody Albumin/kreatinin v sekci Vyšetření moči. Vyšetření se provádí zásadně ze vzorku moči, sběr není třeba.