Jednorázový odběr vzorku moče - muži

 

V následujících dnech Vám bude vyšetřena moč chemicky a morfologicky.

 

K zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:

 

·           Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.

 

·           Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.

 

·           Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou – viz obrázek

 

 

MSPRCHA

 

·           K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče – první část moče vymočte do záchodové mísy, střední část moče zachyťte do plastové zkumavky, zbývající objem moče opět do záchodové mísy.

 

·           U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.

 

·           K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám dá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku - s modrým uzávěrem. Tu Vám také vydá ordinující lékař.

 

·           Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie, čistící prostředky). Objem vzorku moče má být asi 10 ml.

 

·           Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek, je důležité důkladné omytí genitálií a odebrání přísně středního proudu moče. Vzorek je nutno do hodiny doručit do laboratoře.

 

·           Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a rodným číslem. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně do 2 hodin. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.

 

·           Zkumavku s močí odevzdejte na místě, které Vám bylo určeno.