Anaerobní odběr krve z arterie

 

Účel:

 

Získat vzorek arteriální krve pro laboratorní analýzu:

pH, pO2, pCO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, ctHb, sO2, cGlukózy a cLaktátu.

 

Princip:

 

Arteriální krev je anaerobně odebrána zavedeným katetrem. Na uzavírací kohout pro odběr vzorků je zasunutá stříkačka (Portex).

 

Pomůcky:

 

·           stříkačka se suchým heparinem lithným (Portex)

·           stříkačka na odtažení krve z kanyly

·           desinfekční roztok (pro desinfekci kohoutku)

·           gáza

·           nálepka s ID pacienta

·           rukavice

·           voda s ledem

 

Příprava pacienta a odběr vzorku:

 

·           zkontrolujte barvu a teplotu částí těla, kterým je dodávána krev arterií, do které je katetr zaveden a porovnejte s opačnou částí. Je-li pacient podchlazený nebo namodralý, informujte odpovědného lékaře.

·           zkontrolujete, zda je linie A (arterie) řádně zafixována. Všechny spoje musí být těsné.

·           zkontrolujte, zda v linii A nejsou v kanyle žádné sraženiny

·           před odběrem vzorku musí být linie A prosta solného roztoku, aby byla jistota, že nedojde ke zředění vzorku. Odsajte 5 ml krve. Připojení kohoutku by mělo být před zasunutím stříkačky desinfikováno.

 

Po odběru vzorku:

 

·           otočte kohoutkem do pozice zavřeno a otevřete kohoutek pro proplachovací roztok.

·           vyčistěte linii A a kohoutek pro krev desinfikujte a zakryjte víčkem

·           odstraňte možné vzduchové bublinky ze stříkačky: uzavřete špičku stříkačky kouskem gázy, poklepávejte na stříkačku, zatímco ji držíte svisle a odstraňte tak bublinky

·           nasaďte víčko, zamíchejte řádně antikoagulant několikerým opatrným otáčením a poté rolováním stříkačky mezi dlaněmi

·           označte vzorek ID pacienta

 

Hned předejte vzorek do laboratoře nebo uzavřenou stříkačku s krví uložte do ledové tříště s vodou a doneste do laboratoře!