Ferritin

Definice v NČLP: Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Jednotka: µg/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 10 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s Li-heparinem (zelený uzávěr).
Transport krve do laboratoře v den odběru.

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:
Vzorky s koncentrací vyšší než nejvyšší kalibrátor je nutno ředit nulovým kalibrátorem. Lze analyzovat hemolytické i ikterické vzorky. U vzorků vyšších než 25000 µg/l by se mohl projevit "hook effect".

Pokyny k transportu do laboratoře:
Transport krve v den odběru.

Stabilita při 20 - 25 °C:
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Je možné opakované zmrazování a rozmrazování vzorků.
Dostupnost pro STATIM:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová:

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 2M 150 450
2M 3M 80 500
3M 15R 20 200
15R 50R 13 150
15R 99R 30 400
50R 99R 30 400