Sodík

Definice v NČLP: Na (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotometrie-FAES)

Jednotka: mmol/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Odebírané množství: 3 ml

Množství pro analýzu: (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.

Čas od získání do zpracování: 4 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 8 h
Stabilita při 4 - 8 °C: 2 t
Stabilita při -20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 131 144
4T 1R 132 142
1R 15R 135 143
15R 90R 135 145
90R 99R 132 146