Kreatinkináza

Definice v NČLP: CK (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Jednotka: µkat/l

Odebíraný materiál: Venózní krev

Odběr do: Zkumavka se separačním gelem, žlutý uzávěr

Odebírané množství: 5 ml

Množství pro analýzu: 3 µl (bez započtení mrtvého objemu vzorkové nádobky)

Pokyny k odběru:
Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná.
Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích - falešně zvýšené hodnoty!
V případě urgentního požadavku možno odebrat do zkumavky s přídavkem Li-heparinu (zelený uzávěr).
Zabraňte hemolýze (falešně zvýšené výsledky).

Čas od získání do zpracování: 2 h při 20 °C

Předanalytická úprava vzorku:

Pokyny k transportu do laboratoře:

Stabilita při 20 - 25 °C: 2 d
Stabilita při 4 - 8 °C: 1 t
Stabilita při -20 °C: 4 t
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost pro STATIM: Denně
Dostupnost rutinní: Denně
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Referenční meze:

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 4T 1,26 6,66
4T 1R 0,17 2,44
1R 15R 0,2 2,27
15R 99R 0,43 3,21
15R 99R 0,65 5,14