B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje

Název organizace

Masarykova nemocnice v Rakovníku

Zřizovatel

PRIVAMED Healthia s.r.o., Kotíkovská 19/927, Plzeň

Identifikační údaje

IČO 26397943, IČZ 31001000

Statutární zástupce

Ing. Jaromír Bureš

Název laboratoře

Oddělení klinických laboratoří

Adresa

Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník

Vedoucí laboratoře

Antonín Havel

 

havel@nemorako.cz

Vedoucí laborantka

Jaroslava Broumová

broumova@nemorako.cz

Úsek klinické biochemie

IČP 31001601

Lékař klinické biochemie

MUDr. Hana Králová

hkralova@privamed.cz

Úsek krevní banky

IČP 32001648

Lékař krevní banky

MUDr. Eva Langrová

langrova@nemorako.cz

Důležitá telefonní čísla:

příjem materiálu

pohotovost

krevní banka

odběrová místnost

vedoucí laboratoře

vedoucí laborantka

313 525 452

313 525 410

313 525 428

313 525 316

313 525 425

313 525 375

Provozní doba

Laboratoř klinické biochemie, krevní banka:

nepřetržitý provoz

Provozní doba: 6:00 – 14:00, denně od 14:00 – soboty, neděle, svátky – pohotovostní služba

Příjem materiálu

Centrální příjem laboratoře, OKL, Dukelských hrdinů 200, Rakovník

 

 

Zpět na obsah LP OKL