Biochemie.jpgPříjem 2.jpgOdběr.jpgDárci.jpg9112de3848_68800312_o2blood-tubes

 

I   Manuál pro odběry vzorků

 

 

blood-tubes

*     C-01 Manuál pro odběry vzorků

*     C-02 Požadavkové listy (žádanky)

*     C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

*     C-04 Ústní požadavky na vyšetření

*     C-05 Používaný odběrový systém

*     C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

*     C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku

*     C-08 Odběr vzorku

*     C-09 Množství vzorku

*     C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

*     C-11 Základní informace k bezpečnosti

*     C-12 Informace k dopravě vzorků

 

 

I   Preanalytické procesy v laboratoři

 

 

I   Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

 

 ← Zpět na hlavní stránku